TU ROŚNIE

Jabłów

Sezon:

wiosna 2022

Lokalizacja:

Jabłów, woj. dolnosląskie

Obszar:

0.45 ha

TU ROŚNIE

Las Na Zawsze Jabłów

Sezon:

wiosna 2022

Lokalizacja:

Jabłów, woj. dolnosląskie

Obszar:

0.45 ha
Cała zakupiona działka ma łączną powierzchnię 0,91 hektara. Dojazd do niej nie jest łatwy – ponad 2 km polnymi drogami. Teren, na którym sadziliśmy jest sklasyfikowany jako grunt rolny i pastwiska trwałe. Tak naprawdę to łąka, która była koszona raz do roku. Teren sąsiaduje z niedużym lasem, na sąsiedniej działce pięknie wchodzi już przyroda (jawory, świerki). Idealne miejsce na nowy las. Nie stawialiśmy tam płotu. Sadzonki, które zakupiliśmy były tak duże, że nie powinny im grozić sarny czy jelenie. Postawiliśmy słupy informacyjne i kilka dni przed eventem przywieźliśmy sadzonki, które zabezpieczyliśmy przed wysychaniem korzeni.

Posadzone gatunki:

Buk pospolity (Fagus sylvatica), Klon jawor (Acer pseudoplatanus), Lipa drobnolistna (Tilia cordata), Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)
Leszczyna pospolita (Corylus avellana)

Co chcesz wyszukać?