TU ROŚNIE

Natura

Sezon:

wiosna 2021

Lokalizacja:

łódzkie, Pawłowa

Obszar:

0.8872 ha

TU ROŚNIE

Las Na Zawsze Natura

Sezon:

wiosna 2021

Lokalizacja:

łódzkie, Pawłowa

Obszar:

0.8872 ha
Kwadratowa łąka wśród łąk, gdzie drzewa próbują przejmować władzę. Porośnięta trawą w przyzwoitej kulturze. Część północna zajęta znaczną sukcesją olchy. Z uwagi na napięty harmonogram korzystaliśmy z gotowych słupów co sprawiło trochę kłopotów… gdy dostawca spóźnił się pół dnia z dostawą. Na szczęście mieliśmy już bardzo zgraną ekipę, a doły na słupy wierciliśmy dzień wcześniej. Ponieważ staramy się nie zmieniać warstw gleby, a trawa rosła tu nisko, nie trzeba było wykonywać żadnych prac ziemnych. Potrzebne były tylko sadzonki. Działkę podzieliliśmy na 2 obszary: • Część Pn: To miejsce zostawiliśmy do sukcesji naturalnej, robiąc tylko pojedyncze nasadzenia jesionu • Część Pd: tutaj odbyło się klasyczne sadzenie, przy czym w środkowej części gatunkiem panującym był wiąz polny, a w części położonej najbliżej drogi panował dąb bezszypułkowy. Całość wzbogaciliśmy leszczyną, lipą, jesionem oraz krzewami. Chociaż była to już końcówka kwietnia, wcale nie było ciepło. Czapki i rękawiczki trzeba było mieć na sobie. Natomiast towarzystwo mieliśmy znakomite. Pracownicy Drogerii Natura są ludźmi pełnymi życzliwości i spontanicznej radości. Praca z nimi to była przyjemność. Z uwagi na wielkość sadzonek musieliśmy sadzić szpadlami. Po wykopaniu odpowiednio dużego dołka każdą sadzonkę należało włożyć w taki sposób, by jej korzenie skierowane były w dół i w całości zostały przykryte ziemią. Następnie ziemię wokół sadzonki należało przyklepać.

Posadzone gatunki:

Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), Lipa drobnolistna (Tilia cordata), Wiąz polny (Ulmus minor)
Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), Kalina koralowa (Viburnum opulus), Leszczyna pospolita (Corylus avellana)
Las pod patronatem firmy Natura

Co chcesz wyszukać?