TU ROŚNIE

od Polpharmy 6

Sezon:

jesień 2021

Lokalizacja:

łódzkie, Dzierżawy

Obszar:

0.88 ha

TU ROŚNIE

Las Na Zawsze od Polpharmy 6

Sezon:

jesień 2021

Lokalizacja:

łódzkie, Dzierżawy

Obszar:

0.88 ha
Działka ma kształt wydłużonego prostokąta. Otoczona jest polami i innymi łąkami. Na południu pasem drzew – rosną tu olchy, dęby, topole i brzozy. W granicy działki znajduje się rów z porastającymi go wierzbami. Gleba w większości piaszczysta. Działkę w około ¼ długości przecina linia energetyczna. Zgodnie z naszą filozofią nie kosiliśmy traw porastających działkę i nie oraliśmy terenu, co podczas sadzenia kosztowało nas dużo więcej pracy. “Tradycyjnie” sadzonki moczyliśmy w mikoryzie i sadziliśmy przy pomocy szpadli. Zadanie niepozorne, ale ze względu na zbitą darń, nie było łatwo. Praca szła powoli i skończyliśmy z zachodem słońca. Na sadzenie, na zaproszenie Polpharmy, przybyli bartnicy z Bractwa Bartnego, którzy stworzyli i postawili dwa ule dla dzikich pszczół. Będzie tam więcej miejsca dla natury!

Posadzone gatunki:

Dąb szypułkowy (Quercus robur), Grab pospolity (Carpinus betulus), Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), Lipa drobnolistna (Tilia cordata), Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)
Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), Trzmielina pospolita (Euonymus europaeus)
Las pod patronatem firmy Polpharma

Co chcesz wyszukać?