Wiele firm dokonuje zmian w swoim podejściu biznesowym.

Często takich, które wskazują na wrażliwość na aspekty społeczne oraz zmiany klimatyczne. Chętnie współpracujemy z firmami w realizacji tej zmiany. Niektóre z nich już od kilku sezonów budują z nami zieloną przyszłość.

#TeamUp

Fundacja Las Na Zawsze powstała w 2019 roku. W Zgromadzeniu Fundatorów zasiadają cztery osoby, które do tego punktu doprowadziły różne życiowe i zawodowe drogi. Możecie więcej o nas przeczytać tutaj.

Co robimy?

Oddajemy ziemię naturze na dwa sposoby: chronimy dojrzałe, już istniejące ekosystemy leśne, które mają wysoką wartość przyrodniczą i tworzymy nowe, bioróżnorodne lasy liściaste.

Co nas wyróżnia?

Działamy z sercem. Dzięki wspólnej pracy i edukacji otwieramy ludzi na kontakt z naturą i przywracamy do niej szacunek. Stawiamy na autentyczność; tworzymy, nie walczymy. Siejemy radość, którą daje robienie Dobra.

#TeamUp!

Chronimy i sadzimy zawsze wspólnie z naszymi Partnerami. Wierzymy, że liczy się nie tylko konsekwentne działanie, ale i łączenie ze sobą osób, którym zależy na lasach. Na wszystkich organizowanych przez nas wydarzeniach – zarówno sadzeniu jak i ochronie – obecni są pracownicy i Partnerzy, często razem z rodzinami.

Nie "drzewa", a m2

Naszym podstawowym przelicznikiem są m2 lasu, nie pojedyncze drzewa. Las to ekosystem, powiązanych ze sobą wielu komponentów, w którego skład wchodzą między innymi drzewa, ale także grzyby, ściółka, runo, krzewy.

Las... Na Zawsze?

Las to samoregulujący się ekosystem, złożony i powiązany na dziesiątkach poziomów. Pełni kluczowe funkcje jako:

W obecnej sytuacji prawnej nie ma jednoznacznego rozwiązania pozwalającego ochronić obszary oddawane naturze. Dlatego w Fundacji wprowadziliśmy poniższe zabezpieczenia:

1

Lasy są jedynym majątkiem Fundacji Las Na Zawsze, która nie prowadzi działalności gospodarczej;

2

Zgodnie ze statutem Fundacji: „Nieruchomości przekazane na rzecz Fundacji oraz zakupione przez Fundację nie będą dalej zbywane ani obciążane, a zalesione nie będą podlegać wycinkom i wyrębem, chyba że taki obowiązek będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa”;

3

Zgodnie ze statutem Fundacji: „Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji, muszą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach”;

4

Jednym z działań Fundacji jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego narzędzia w postaci Obszarów Społecznie Chronionej Przyrody („OSChP”), które pozwalałoby na podstawie woli (wyrażonej w formie aktu notarialnego) wliczenie obszaru prywatnego lub społecznego do terenu chronionego. Zamiarem Fundacji jest przekazanie swoich terenów do OSChP.

Z Lasów Na Zawsze nie pozyskuje się drewna i mogą one rozwijać się w nieskrępowany sposób z myślą o przyszłych pokoleniach. Są otwarte i dostępne dla wszystkich. Mają służyć naturze, której człowiek jest integralną częścią, a nie gospodarce.

Twój Las Na Zawsze...

Chcesz przejść się w głąb dojrzałego lasu, posłuchać jak szumi, poznać najcenniejsze zasoby Twojego Lasu Na Zawsze? 

Wybierz ochronę i wspieraj przetrwanie już istniejących ekosystemów.
Chcesz poczuć zapach ziemi, ubrudzić ręce i posadzić nowy, bioróżnorodny las? Wybierz wspólne sadzenie i wspomóż powrót rodzimych gatunków liściastych. Sadzimy dwa razy do roku: od połowy marca do końca kwietnia oraz od połowy października do połowy listopada. Ochrona może mieć miejsce w dowolnym okresie w roku.

Spotkajmy się!

Opowiemy Wam o założeniach ochrony i sadzenia lasów. Z przyjemnością posłuchamy o
zmianie jaką chcecie promować we współpracy z Fundacją. Wierzymy, że razem możemy
zrobić najwięcej dla lasów i przyrody.

Dowiedz się więcej.
Nawiążmy współpracę.

Co chcesz wyszukać?