Nasze lasy

Nasze zasady

1

Fundacja działa na rzecz tworzenia obszarów...

…przeznaczonych do przywrócenia i utrzymania naturalnego stanu ekosystemów zwanych „Lasami Na Zawsze”, tzn. bez użycia środków ochrony roślin oraz bez wykorzystywania ich w celach gospodarczych. Działania te oparte są na najlepszych praktykach wspieranej naturalnej regeneracji lasów (Assisted Natural Regeneration of Forests).

2

Zgodnie ze statutem Fundacji:

„Nieruchomości przekazane na rzecz Fundacji oraz zakupione przez Fundację nie będą dalej zbywane ani obciążane, a zalesione nie będą podlegać wycinkom i wyrębom, chyba że taki obowiązek będzie wynikać z obowiązujących przepisów prawa”.

3

Fundacja jako właściciel lasów...

…nie zakaże wstępu do lasów, nie oznaczy tych lasów tablicą z odpowiednim napisem (art. 28 ustawy o lasach z dnia 28.09.1991 r.) i wszystkie nasze lasy są udostępniane dla ludności.

Mapa naszych lasów

Chronione dojrzałe lasy

10000 m2

Posadzone lasy

0 m2

Lista Lasów Na Zawsze

Kliknij na interesującą Cię kategorię, aby przeglądać.

Tutaj znajdziesz spis lasów, które powstały dzięki wsparciu osób prywatnych, firm i instytucji. Lasy są posadzone tak, by miały jak największe szanse rozwinąć się w zdrowe, zrównoważone i bioróżnorodne ekosystemy. Zachęcamy, by je odwiedzać i sprawdzać jak rośnie młode, liściaste pokolenie.

2022

Co chcesz wyszukać?