Ochroń dojrzały
lub posadź nowy
Las Na Zawsze

#TeamUp

Poznaj nasze formy współpracy z firmami

Ziemia potrzebuje wielu, wielu lasów. Łącząc siły mamy możliwość działania na większą skalę. Zapraszamy biznes, samorządy i instytucje. Wierzymy, że razem, możemy zrobić najwięcej dla lasów i przyrody.

Chcesz przejść się w głąb dojrzałego lasu, posłuchać jak szumi, poznać najcenniejsze zasoby Twojego Lasu Na Zawsze? Wybierz ochronę i wspieraj przetrwanie już istniejących ekosystemów.

Chcesz poczuć zapach ziemi, ubrudzić ręce i posadzić nowy, bioróżnorodny las? Wybierz wspólne sadzenie i wspomóż powrót rodzimych gatunków liściastych. 

1

Partner
Wieloletni

Bądź promotorem zielonych zmian! Systematyczne działanie daje najlepsze rezultaty dla minimalizowania zmian klimatycznych.

Partner Wieloletni to rozbudowana forma współpracy, zakładająca zaangażowanie przez minimum 2 lata i posadzenie minimum 3-5 ha. Oprócz tworzenia nowych przestrzeni dla natury (ochrona, sadzenie lub kombinacja tych dwóch opcji), kooperacja pozwala na realizację rozszerzonego zakresu działań edukacyjnych, komunikacyjnych i marketingowych.

Aktywne i regularne działania firmy przekładają się na zaangażowanie Twoich pracowników i dają im poczucie dumy z bycia częścią zielonej transformacji.

TWÓJ LAS

 • Dedykowane Lasy Na Zawsze Twojej firmy, oznaczone tabliczką ze wspólnie ustaloną nazwą
 • Pierwszeństwo wyboru lokalizacji
 • Celebrowanie objęcia lasu ochroną lub wspólne sadzenie do 60 osób na 1 ha
 • Raport z ochrony/sadzenia każdego lasu
 • Raport o stanie ochronionych/posadzonych lasów (po ~3 latach)

KOMUNIKACJA

 • Wspólne ustalenie zakresu komunikacji
 • Możliwość korzystania z logotypu Las Na Zawsze
 • Logotyp Partnera umieszczony na stronie www Lasu Na Zawsze – na stronie głównej i w odpowiedniej sekcji na podstronie „Współpraca”
 • Certyfikat potwierdzający ochronę lub sadzenie Twoich Lasów Na Zawsze


PARTNERSTWO

 • Współpraca oparta na dwóch integralnych umowach (Fundacja i Spółka Las Na Zawsze)
 • Dedykowany opiekun po stronie Lasu Na Zawsze

EDUKACJA

 • Dedykowany webinar w każdym roku współpracy
 • Wspólny spacer edukacyjny
 • Prezentacje edukacyjne
2

Cały
las

Jest to model, który zakłada ochronę już istniejącego lub utworzenie nowego lasu, który będzie rósł Na Zawsze. Wybierz opcję, która najbardziej Ci odpowiada. Cały las jest dedykowany Partnerowi, oznaczony tabliczką z wybraną nazwą i zajmuje powierzchnię minimum ~ 1 ha.

Zarówno sadzenie, jak i ochrona zakładają czynny udział Twojego zespołu. Ten wyjątkowy dzień, spędzony w Twoim Lesie Na Zawsze to okazja do wspólnego działania, aktywnie wspierając naturę. Przyczyń się do powstania kolejnego Lasu Na Zawsze, który będzie domem dla setek organizmów.

TWÓJ LAS

 • Dedykowany Las Na Zawsze Twojej firmy, oznaczony tabliczką ze wspólnie ustaloną nazwą
 • Wspólne ustalenie lokalizacji lasu
 • Celebrowanie objęcia lasu ochroną lub wspólne sadzenie do 60 osób na 1 ha
 • Raport z sadzenia/ochrony lasu

KOMUNIKACJA

 • Komunikacja oparta o ideę #TeamUp, wraz innymi Partnerami
 • Możliwość korzystania z logotypu Las Na Zawsze
 • Logotyp Partnera umieszczony na stronie www Lasu Na Zawsze – w odpowiedniej sekcji na podstronie „Współpraca”
 • Certyfikat potwierdzający ochronę lub sadzenie Twojego Lasu Na Zawsze

PARTNERSTWO

 • Współpraca oparta na dwóch integralnych umowach (Fundacja i Spółka Las Na Zawsze)
 • Dedykowany opiekun po stronie Lasu Na Zawsze

EDUKACJA

 • Wspólny webinar dla Partnerów i Patronów
 • Prezentacje edukacyjne

3

Fragment
lasu

Jeśli chcesz wesprzeć powstanie fragmentu lasu, który będzie rósł Na Zawsze, to ten model współpracy jest dla Ciebie. Zobowiązanie jednorazowe lub cykliczne to tworzenie min. 1 000 m² lasu.

Jeśli wybierzesz sadzenie, to las, w którym zawierają się Twoje metry zostanie utworzony w najbliższym sezonie. Nie posadzimy go sami. Spotkamy się z Tobą i pozostałymi darczyńcami podczas wspólnego sadzenia.

Jeśli interesuje Cię ochrona fragmentu dojrzałego lasu, to także będzie okazja do wspólnego celebrowania objęcia go ochroną. Chcemy, żeby każdy miał okazję zobaczyć swój kawałek lasu, symbolicznie nazwać drzewo i poznać jego bogactwo.
Niech rośnie bezpiecznie… Na Zawsze!

TWÓJ LAS

 • Las społeczny, oznaczony tabliczką „Las Na Zawsze”
 • Lokalizacja lasu wybrana przez Fundację
 • Celebrowanie objęcia lasu ochroną lub wspólne sadzenie ~6-30 osób w zależności od powierzchni Twojego fragmentu lasu
 • Raport z sadzenia/ochrony całego lasu

KOMUNIKACJA

 • Komunikacja oparta o ideę #TeamUp, wraz z innymi Partnerami
 • Możliwość korzystania z logotypu LNZ
 • Logotyp Partnera umieszczony na stronie www Lasu Na Zawsze – w odpowiedniej sekcji na podstronie „Współpraca”
 • Certyfikat potwierdzający ochronę lub sadzenie Twojego fragmentu Lasu Na Zawsze w formacie pdf

PARTNERSTWO

 • Współpraca oparta na dwóch integralnych umowach (Fundacja i Spółka Las Na Zawsze)
 • Dedykowany opiekun po stronie Lasu Na Zawsze

EDUKACJA

 • Prezentacje edukacyjne
4

Mniejsze pakiety
dla firm

Nawet małe wpłaty mają duży wpływ!
Dzięki pakietom 100, 250 i 500 m2 możesz łatwo i szybko powiększyć powierzchnię Lasu Na Zawsze.

Zakup pakietu odbywa się na podstawie akceptacji regulaminu usługi i nie wymaga podpisania umów. Wybierz pakiet dla siebie i opłać go poniżej. Dostępne są opcje ochrony dojrzałego lub sadzenia nowego lasu. Możesz to robić cyklicznie lub jednorazowo. Po opłaceniu zamówienia dostajesz pakiet marketingowy do wykorzystania w komunikacji. Twoje metry zostaną oddane naturze w najbliższym sezonie.

Przeczytaj szczegóły poniżej i wybierz pakiet najbardziej odpowiedni dla siebie.

Wspieraj las!

Wybierz kategorię:

Szumię

850 zł

100 m2 lasu

Dzięki Tobie kolejne m2 dojrzałego lasu zaszumią wolnością! Dziękujemy, że dbasz o zachowanie cennych lasów!

Osłaniam

2125 zł

250 m2 lasu

Las osłania kopułą koron delikatne organizmy w swoim wnętrzu. Dzięki Tobie, kolejne metry bioróżnorodnego lasu przetrwają dla przyszłych pokoleń.

Dziczeję

4250 zł

500 m2 lasu

Dzikość to wolność. Dzięki Tobie las zyska kolejne metry, na których zarządza natura. Dziękujemy w imieniu setek organizmów, dla których ten las, to dom.

TWÓJ LAS

 • Raport z sadzenia/ochrony całego lasu w formie newslettera
 • Możliwość uczestniczenia w sadzeniu jako wolontariusze, po uprzednim zgłoszeniu (przez formularz na platformie Facebook)

KOMUNIKACJA

 • Dedykowana grafika z logotypem Las Na Zawsze na potrzeby komunikacyjne

PARTNERSTWO

 • Współpraca nie wymaga podpisywania umów
 • Kwoty są księgowane w całości jako darowizna na cele statutowe Fundacji

EDUKACJA

 • Pakiet 3 grafik o tematyce leśnej
5

Patron
Lasów Na Zawsze

Pomóż nam rosnąć! Patron wspiera rozwój Fundacji, w szczególności budowę leśnej społeczności, działania proekologiczne, prawne, legislacyjne, komunikacyjne i edukacyjne. Patron pomaga wejść Fundacji na nowy poziom działań.

Możesz nas wesprzeć finansowo, technologicznie, operacyjnie, czy medialnie. Jesteśmy otwarci na indywidualne ustalenia. Jeśli taka forma współpracy jest dla Ciebie interesująca, porozmawiajmy.

Dzięki Patronom rośnie nie tylko powierzchnia Lasów Na Zawsze, ale rośnie cała Fundacja i jej leśna idea. 

KOMUNIKACJA

 • Wspólnie ustalenie zakresu komunikacji
 • Możliwość korzystanie z logotypu Las Na Zawsze
 • Logotyp Partnera umieszczony na stronie www Lasu Na Zawsze – w odpowiedniej sekcji na podstronie „Współpraca”

PARTNERSTWO

 • Współpraca oparta na jednej umowie ze Spółką Las Na Zawsze
 • Dedykowany opiekun po stronie Lasu Na Zawsze
 • Indywidualne ustalenia rodzaju partnerstwa

EDUKACJA

 • Wspólny webinar dla Partnerów i Patronów
 • Prezentacje edukacyjne
 • Wspólny spacer edukacyjny

Inne formy współpracy

Każde wsparcie jest dla nas ważne, bez niego nasza Fundacja nie mogłaby istnieć. Jeśli kwoty w zaproponowanych pakietach są za wysokie, możesz wesprzeć nas mniejszą wpłatą jako osoba fizyczna (7 zł/m2 ochrona lub 6 zł/m2 sadzenie).

Rodzaj tego wsparcia nie jest związany ze wspólnymi działaniami komunikacyjnymi i marketingowymi.

Dowiedz się więcej.
Nawiążmy współpracę.

Co chcesz wyszukać?