TU ROŚNIE

Rak ‘N’ Roll

Sezon:

jesień 2021

Lokalizacja:

mazowieckie, Jastrząb

Obszar:

0.8 ha

TU ROŚNIE

Las Na Zawsze Rak N’ Roll

Sezon:

jesień 2021

Lokalizacja:

mazowieckie, Jastrząb

Obszar:

0.8 ha
Działka otoczna jest nieużytkami, zadrzewieniami z przewagą brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth), a od wschodu sąsiaduje z polem uprawnym. Teren w kształcie prostokąta, z lekkim nachyleniem na południe, od dłuższego czasu nieużytkowany – porósł już trawami. W środku działki obszar kolonizowany przez sosnę czarną (Pinus nigra Arn.) i sosnę zwyczajną (Pinus sylvestris L.). Las na Zawsze w Jastrzębiu powstał z pomocą m.in. wolontariuszy Fundacji Rak ‘N’ Roll Wygraj Życie i otrzymał nazwę tej Fundacji. Chcieliśmy w ten sposób uhonorować i docenić ich wspaniałą pracę. Był to jeden z najpiękniejszych dni tej jesieni. Temperatura sięgała nawet 18 stopni Celsjusza i można było się skusić na pracę w krótkim rękawku. Cudne słońce, dobrzy ludzie wokół i praca, która zmienia świat na lepsze. Czegoż można chcieć więcej?

Posadzone gatunki:

Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), Grab pospolity (Carpinus betulus), Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), Leszczyna pospolita (Corylus avellana)

Co chcesz wyszukać?