TU ROŚNIE

OBI (9)

Sezon:

jesień 2023

Lokalizacja:

lubelskie, Bochotnica

Obszar:

0.88 ha

TU ROŚNIE

Las Na Zawsze OBI (9)

Sezon:

jesień 2023

Lokalizacja:

lubelskie, Bochotnica

Obszar:

0.88 ha
Las w Bochotnicy to grąd subkontynentalny. Charakterystyczny las dla wschodniej części kraju. Gatunkami drzewiastymi typowymi dla takiego grądu są grab pospolity i lipa drobnolistna. Występuje tu też dąb szypułkowy i klon pospolity, a na terenach wyżynnych klon jawor. Warstwa krzewów jest skromna i składa się głównie z młodych okazów grabów i klonów oraz trzmieliny pospolitej i brodawkowatej. Większość drzew jest w wieku 50-80 lat. W grądzie jest runo zbudowane z licznych gatunków geofitów – roślin zielnych wieloletnich, które mają bardzo krótki okres wegetacji. Rozwijają się tylko przez 2-3 miesiące wiosny, gdy jeszcze dociera światło do dna lasu, nim drzewa rozwiną w pełni ulistnienie. Na szczególną uwagę zasługuje w tym lesie dzikie ukształtowanie terenu. Jest to wąwóz lessowy – bardzo malowniczy, ze stromymi zboczami i okresowymi wiosennymi potomkami. Grąd jest typowy dla naturalnego krajobrazu wyżynnego związanego z lessami, bardzo urodzajnymi glebami. Charakterystyczny wąwóz lessowy jest wyróżnikiem Wyżyny Lubelskiej. Tworzy bogaty system wraz z dolinami, parowami i jarami, rozciągający się na olbrzymiej powierzchni. To skupisko wąwozów lessowych należy do jednych z największych w całej Europie.

Panujące gatunki:

Czereśnia ptasia (Prunus avium), Dąb szypułkowy (Quercus robur), Grab pospolity (Carpinus betulus), Klon jawor (Acer pseudoplatanus), Klon pospolity (Acer platanoides L.), Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Leszczyna pospolita (Corylus avellana)
Las pod patronatem firmy OBI

Co chcesz wyszukać?