TU ROŚNIE

im. Banku Handlowego

Sezon:

jesień 2021

Lokalizacja:

podlaskie, Szostaki

Obszar:

1 ha

TU ROŚNIE

Las Na Zawsze im. Banku Handlowego

Sezon:

jesień 2021

Lokalizacja:

podlaskie, Szostaki

Obszar:

1 ha
Działkę w Szostakach otaczają lasy składające się z sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), brzozy brodawkowatej (Betula pendula) i topoli osiki (Populus tremula L.). Teren jest bardzo bioróżnorodny, napotkamy tu wiele gatunków grzybów oraz roślin m.in. malinę właściwą (Rubus idaeus L.), jeżynę popielicę (Rubus caesius L.), kruszynę pospolitą (Frangula alnus Mill.), czy psiankę słodkogórz (Solanum dulcamara L.), jak również gatunki roślin objęte ochroną częściową, takie jak widłak goździsty (Lycopodium clavatum L.). Znajdujący się na działce las został wycięty w roku 2020 przez poprzedniego właściciela i błyskawicznie zaczęła tu wkraczać natura – teren porastają już młode siewki sosny, dębu, brzozy i osiki. Teren od wschodu przylega do pól uprawnych. Sadzenie Lasu Na Zawsze im. City Handlowy wykonali pracownicy fundacji bez udziału osób trzecich. Zaczynaliśmy przy miłym słoneczku, które jednak szybko schowało się za chmurami. Na koniec sadzonki zostały zabezpieczone przed zgryzaniem, przy pomocy pasty z piasku kwarcowego, która jest nietoksyczna dla środowiska i ludzi.

Posadzone gatunki:

Brzoza brodawkowata (Betula pendula), Dąb szypułkowy (Quercus robur), Grab pospolity (Carpinus betulus), Klon polny (Acer campestre), Lipa drobnolistna (Tilia cordata), Topola biała (Populus alba)
Las pod patronatem firmy City Handlowy

Co chcesz wyszukać?