TU ROŚNIE

OBI 2021 (1)

Sezon:

wiosna 2021

Lokalizacja:

dolnośląskie, Żelazny Most

Obszar:

1.1 ha

TU ROŚNIE

Las Na Zawsze OBI 2021 (1)

Sezon:

wiosna 2021

Lokalizacja:

dolnośląskie, Żelazny Most

Obszar:

1.1 ha
Działka, na której się znajduje las, była łąką w dobrej kulturze, porośniętą w miarę równą trawą. Jej północno-zachodni narożnik jest już kolonizowany przez olchę, a na południu graniczy ze starym parkiem. Teren jest równy, z lekkim nachyleniem w kierunku północnym. W narożniku północnon-wschodnim znajduje się słup energetyczny. Prace przygotowawcze napotykały różne problemy – deszcze, śniegi, psuła się wiertnia, a do tego brakowało zasięgu w telefonach komórkowych uniemożliwiał koordynowanie prac. Pomimo to, po dwóch dniach powstał płot. Ponieważ staramy się nie zmieniać warstw gleby, a trawa rosła tu nisko, nie trzeba było wykonywać żadnych prac ziemnych. Obszar sadzenia został podzielony na 3 strefy: • Część A: z linią energetyczną – zostawialiśmy w większości sukcesji naturalnej, sadząc jedynie przy granicy działki 20 dużych dębów bezszypułkowych. • Część B: północna – Tutaj jako gatunek panujący wybraliśmy klon polny, uzupełniany jesionami i topolami. • Część C: południowa – Tutaj gatunkiem panującym jest dąb bezszypułkowy, uzupełniony przez graby i buki. Na całym terenie nieregularnie posadziliśmy czereśnię ptasią oraz inne krzewy. Sadzenie było wyzwaniem. Było zimno (nocami -3°C). Zdarzały się chwile słoneczne, ale przeważały chmury i… śnieg. W ciągu trzech dni pracy pogoda zmieniała się kilkukrotnie, wiele razy pokrywając nas i sadzonki warstwą białego puchu. W planach był event, z którego zrezygnowano. Na placu boju została ekipa Fundacji, więc sadzenie trwało dwa dni dłużej niż było planowane. Otrzymane sadzonki były duże i wymagały sadzenia przy użyciu szpadla. Za każdym razem trzeba było kopać głęboki dołek – każdą sadzonkę należało włożyć do dołka w taki sposób, by jej korzenie skierowane były w dół i w całości zostały przykryte ziemią. Następnie – ziemię wokół sadzonki należało przygnieść dłonią lub piętą. Sadzenie lasu skończyliśmy zamykając płot i wieszając tabliczkę, która informuje okolicznych mieszkańców oraz przyjezdnych, że na tym terenie rośnie nowy Las Na Zawsze.

Posadzone gatunki:

Czereśnia ptasia (Prunus avium), Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), Grab pospolity (Carpinus betulus), Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), Klon polny (Acer campestre), Topola biała (Populus alba)
Czeremcha zwyczajna (Padus avium), Kruszyna pospolita (Frangula alnus), Trzmielina pospolita (Euonymus europaeus)
Las pod patronatem firmy OBI

Co chcesz wyszukać?