TU ROŚNIE

Lidki i Jacka w 30. rocznicę ślubu

Sezon:

wiosna 2022

Lokalizacja:

Malinówka, gm. Haczów, woj. podkarpackie

Obszar:

3.69 ha

TU ROŚNIE

Las Na Zawsze Lidki i Jacka w 30. rocznicę ślubu

Sezon:

wiosna 2022

Lokalizacja:

Malinówka, gm. Haczów, woj. podkarpackie

Obszar:

3.69 ha
Działka o charakterze pagórkowatym, położona w kompleksie leśnym na terenie Pogórza Dynowskiego, w masywie oddzielającym dolinę rzeki Wisłok od rzeki Stobnicy. Znajduje się na południowym stoku wzniesienia opadającego w kierunku wsi, wysokości bezwzględne wahają się pomiędzy 300 a 360 m n.p.m. Jest największym skupiskiem dobrze zachowanych drzewostanów cisowych w województwie podkarpackim i jednym z największych w Karpatach. Naliczono tu aż 952 egzemplarze cisa (inwentaryzacja 1997 r.). Spotyka się zarówno egzemplarze cisów w formie krzewiastej, jak i drzewiastej. Chronione stanowiska otacza zróżnicowany wiekowo i gatunkowo las wyżynny z drzewostanem mieszanym (przeciętny wiek 90–120 lat). Na obszarze rośnie kilka okazałych buków, dębów i grabów o charakterze pomnikowym.
We florze rezerwatu odnotowano 122 gatunki roślin: 21 drzew, 12 krzewów i 89 roślin. W poszyciu powszechna jest trzmielina, leszczyna i bez czarny, a w runie najliczniejszy niecierpek pospolity, jeżyna gruczołowata, zawilec gajowy i gajowiec żółty. Z roślin objętych ochroną gatunkową wymienić też należy: kopytnika pospolitego, kruszynę pospolitą, marzankę wonną, pierwiosnka wyniosłego i lekarskiego.

Źródło: https://www.zielonepodkarpacie.pl/rezerwaty-przyrody/cisy-w-malinowce/

Panujące gatunki:

Buk pospolity (Fagus sylvatica), Cis pospolity (Taxus baccata), Dąb szypułkowy (Quercus robur), Grab pospolity (Carpinus betulus), Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), Jodła pospolita (Abies alba), Klon jawor (Acer pseudoplatanus), Klon polny (Acer campestre)
Leszczyna pospolita (Corylus avellana)

Co chcesz wyszukać?