TU ROŚNIE

Wspólny Las Na Zawsze

Sezon:

jesień 2021

Lokalizacja:

małopolskie, Wytrzyszczka

Obszar:

1 ha

TU ROŚNIE

Wspólny Las Na Zawsze

Sezon:

jesień 2021

Lokalizacja:

małopolskie, Wytrzyszczka

Obszar:

1 ha
Pierwszy raz usłyszeliśmy o tym niesamowitym leśnym skarbie w 2020 roku, kiedy skontaktowało się z nami stowarzyszenie Wspólny Las. Wytrzyszczka to 4,5 hektara cennego i pięknego ekosystemu. Osadzony w malowniczym wąwozie, poprzecinany strumykami, usiany głazami narzutowymi. Bogaty w mchy, grzyby, z bioróżnorodną szata roślinna i posiadający wspaniałe okazy rodzimych drzew, m.in. sosny pospolitej, jodły pospolitej, świerku pospolitego, buku pospolitego, grabu pospolitego. Występuje też leszczyna pospolita. W widnych i wilgotnych miejscach nad strumieniem występuje też dużo malowniczych bylin: trybuli leśnej, paproci takich jak nerecznica samcza i lepiężnik. Nic dziwnego, że lokalna społeczność określała go jako ‘cud natury’.

Zaniepokojeni wystawieniem lasu na sprzedaż, bo jak wiemy, zwykle kończy się to gospodarczym wykorzystaniem terenu, członkowie Stowarzyszenia zorganizowali się, żeby Wytrzyszczkę po prostu wykupić.
I tu zaczyna się niesamowita historia połączenia różnych grup i instytucji do projektu ochrony tego cennego lasu. Jest to wspaniały przykład tego, jak może łączyć nas idea. Jak #TeamUp działa w praktyce i jak fantastycznie możemy się zorganizować i wspierać dla ochrony czegoś większego niż my sami.

Pierwszym bohaterem historii jest Stowarzyszenie Wspólny Las, którego prezeską jest Izabela Gryz. Determinacja Stowarzyszenia była tak wielka, że w prywatnej zbiórce udało im się zebrać ponad 30 000 zł. Co ciekawe, ich zaangażowanie i czysta idea były tak porywające, że były właściciel ziemi zgodził się poczekać ze sprzedażą do zakończenia zbiórki, wierząc, że uda się las ocalić i zabezpieczyć jego przyszłość.

Panujące gatunki:

Brzoza brodawkowata (Betula pendula), Buk pospolity (Fagus sylvatica), Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), Dąb szypułkowy (Quercus robur), Grab pospolity (Carpinus betulus), Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), Jodła pospolita (Abies alba)
Kruszyna pospolita (Frangula alnus), Leszczyna pospolita (Corylus avellana)

Co chcesz wyszukać?