TU ROŚNIE

OBI 2022 (8)

Sezon:

jesień 2022

Lokalizacja:

świętokrzyskie, Julianów

Obszar:

0.75 ha

TU ROŚNIE

Las Na Zawsze OBI 2022 (8)

Sezon:

jesień 2022

Lokalizacja:

świętokrzyskie, Julianów

Obszar:

0.75 ha
Las Na Zawsze OBI powstał jesienią 2022 roku w województwie świętokrzyskim obok miejscowości Ożarów/Julianów – pomiędzy Kielcami a Lublinem.

Cała działka kupiona przez Fundację ma kształt wydłużonego trapezu i powierzchnię całkowitą 1,7 ha. Podzieliliśmy ją na dwie części, dla dwóch partnerów. Las Na Zawsze OBI 2022 (8) znajduje się w części północnej działki i ma pow. 0,75 ha.

Na tym terenie rósł las, lecz poprzedni właściciel wyciął drzewa w roku 2020 i zaczął przygotowania do sadzenia (teren był zmulczowany w roku 2021). Prace jednak nie ruszyły i po roku działka zaczęła już zarastać – pojawiło się trochę traw, odrobinę czeremchy. Północny kraniec działki totalnie zarósł robinią akacjową, a z kolei południowy nawłocią kanadyjską – są to gatunki inwazyjne. O ile zwykle nie naruszamy struktury ziemi, to jednak ten fragment terenu zmulczowaliśmy ponownie. Działki nie grodziliśmy po granicach, zostawiając trochę przestrzeni, aby zwierzęta mogły się przemieszczać. Postawiliśmy trzy duże prostokątne gniazda ogrodzone płotem z siatki leśnej – to tam sadziliśmy większość sadzonek, tworząc chronione wyspy bioróżnorodności.

Większość pracy była do zrobienia w ogrodzonym gnieździe. To tam trafiły: dąb szypułkowy (200), grab pospolity (200), buk pospolity (100), klon jawor (100), lipa drobnolistna (50), jarząb pospolity (50). Fragment działki wysunięty najbardziej na północ, posadziliśmy siłami Fundacji dzień wcześniej. Tam swoje miejsce znalazły: buk pospolity (100), klon polny (100), czeremcha pospolita (50). Te sadzonki zostały zabezpieczone przed zgryzaniem przez zwierzęta przy pomocy specjalnych „klipsów”.

Sadzenie Lasu Na Zawsze OBI w Julianowie odbyło się 4.11. Pogoda nie zawiodła i tym razem, śmiało było można pomylić jesień z wiosną. Ekipa pełna zapału i doświadczenia (z częścią spotkaliśmy się już kolejny raz) sprawnie i wytrwale sadziła, pomimo wysokich traw, które skutecznie utrudniały kopanie. Każda sadzonka znalazła swoje miejsce. Oczywiście nie zabrakło rozmów i wspólnych żartów, a na koniec głośnych oklasków dla obu ekip.

Posadzone gatunki:

Buk pospolity (Fagus sylvatica), Dąb szypułkowy (Quercus robur), Grab pospolity (Carpinus betulus), Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), Klon jawor (Acer pseudoplatanus), Klon polny (Acer campestre), Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Czeremcha zwyczajna (Padus avium)
Las pod patronatem firmy OBI

Co chcesz wyszukać?