TU ROŚNIE

Kramkówka Duża 452

Sezon:

wiosna 2022

Lokalizacja:

podlaskie, Kramkówka Duża

Obszar:

1.58 ha

TU ROŚNIE

Las Na Zawsze Kramkówka Duża 452

Sezon:

wiosna 2022

Lokalizacja:

podlaskie, Kramkówka Duża

Obszar:

1.58 ha
Teren był “leśną pustynią”. Znajdujący się na działce las został wycięty w 2021 roku przez poprzedniego właściciela. Na zachodniej ścianie działki zostały młodziutkie brzozy oraz dęby. Obszar bardzo pofałdowany, górki i dołki sięgające 10m. Na działce postawiliśmy tymczasowo (na kilka lat) 3 duże kręgi z siatki leśnej. Las Na Zawsze w Kramkówce powstał dzięki wsparciu kilku firm: Orange Flex, Siemens Finance, Foresty, Fiore.

Posadzone gatunki:

Cis pospolity (Taxus baccata), Dąb szypułkowy (Quercus robur), Grab pospolity (Carpinus betulus), Grusza polna (Pyrus pyraster), Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Leszczyna pospolita (Corylus avellana)

Co chcesz wyszukać?