TU ROŚNIE

OBI 2021 (4)

Sezon:

jesień 2021

Lokalizacja:

mazowieckie, Podolany

Obszar:

0.99 ha

TU ROŚNIE

Las Na Zawsze OBI 2021 (4)

Sezon:

jesień 2021

Lokalizacja:

mazowieckie, Podolany

Obszar:

0.99 ha
Działka, na której znajduje się las była użytkowana przez poprzedniego właściciela jako pole uprawne. Ziemia porośnięta trawami oraz pozostałościami zboża. Gdzieniegdzie widoczne siewki dębu szypułkowego (Quercus robur L.). Teren jest równy z piaszczystą ziemią. W granicy działki rośnie las sosnowy, z drugiej strony opuszczone pole zarastające brzozą brodawkowatą (Betula pendula Roth). Na ziemiach użytkowanych wcześniej rolniczo zwykle używamy mikoryzy – specjalnej grzybni, w której moczone są korzenie sadzonek. Dzięki temu drzewa lepiej się przyjmują i rosną. Pracownicy OBI potrafią pracować, że hej! Chociaż sadzonek było dużo, to las został zasadzony w ultra szybkim tempie!

Posadzone gatunki:

Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), Klon polny (Acer campestre), Lipa drobnolistna (Tilia cordata), Topola biała (Populus alba)
Bez czarny (Sambucus nigra), Głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), Leszczyna pospolita (Corylus avellana), Szakłak pospolity (Rhamnus cathartica), Śliwa tarnina (Prunus spinosa)
Las pod patronatem firmy OBI

Co chcesz wyszukać?