TU ROŚNIE

Suchowola

Sezon:

jesień 2022

Lokalizacja:

podlaskie, Suchowola

Obszar:

0.87 ha

TU ROŚNIE

Las Na Zawsze Suchowola

Sezon:

jesień 2022

Lokalizacja:

podlaskie, Suchowola

Obszar:

0.87 ha
„Las Na Zawsze Suchowola” powstał w województwie podlaskim obok miejscowości Suchowola – około 50 km na północ od Białegostoku.

Cały teren składa się z dwóch działek o łącznej powierzchni 1,72 ha, przeciętych drogą leśną. Obszar podzieliliśmy wzdłuż drogi na dwie części. Las Na Zawsze Suchowola znajduje się na zachodzie i ma powierzchnię 0,87 ha.

Teren jest leśny, nawet na zdjęciu satelitarnym wygląda jak las, lecz ten las poprzedni właściciel wyciął zimą 2020/21. Na działce zostały trzy kępy kilkunastoletnich grabów. Przez prawie rok natura nie próżnowała, rozsiało się sporo topoli osiki, zaczęły się pojawiać siewki grabów i dębów.

Działki nie grodziliśmy po granicach, zostawiając trochę przestrzeni, aby zwierzęta mogły się przemieszczać. Postawiliśmy dwa duże okrągłe gniazda ogrodzone płotem z siatki leśnej – to tam sadziliśmy większość sadzonek, tworząc chronione wyspy bioróżnorodności.

Drzewa i krzewy sadziliśmy w sposób nieuporządkowany, bez regularnych odstępów czy rzędów. Większość sadzonek była przeznaczona do ogrodzonego gniazda – tam sadziliśmy: dęba szypułkowego, lipę drobnolistną, wiąz szypułkowy, jabłoń dziką. Obok gniazda, pomiędzy dużymi grabami i rosnącą już osiką, sadziliśmy w większych odstępach. Tam trafiły grab pospolity i klon pospolity.

Las ten sadziliśmy w dniu 19.10.22. To było nasze pierwsze sadzenie w sezonie! Przyroda nam sprzyjała, świeciło przyjazne słoneczko, nawet śpiewały ptaki. Całe sadzenie zostało zrealizowane przez pracowników Fundacji ze wsparciem tylko jednego wolontariusza, więc było dużo pracy.

Posadzone gatunki:

Dąb szypułkowy (Quercus robur), Grab pospolity (Carpinus betulus), Jabłoń dzika (Malus sylvestris), Klon pospolity (Acer platanoides L.), Lipa drobnolistna (Tilia cordata), Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)

Co chcesz wyszukać?