TU ROŚNIE

im. Banku Handlowego

Sezon:

jesień 2020

Lokalizacja:

mazowieckie, Tyborów

Obszar:

0.915 ha

TU ROŚNIE

Las Na Zawsze im. Banku Handlowego

Sezon:

jesień 2020

Lokalizacja:

mazowieckie, Tyborów

Obszar:

0.915 ha
Ten Las Na Zawsze powstał na działce, która jest długa i wąska. Wymagał od nas naprawdę dużej ilości pracy. Zarówno przy stawianiu płotu, jak i samym sadzeniu. Ale daliśmy radę przy ogromnemu wsparciu kilku wolontariuszy i wolontariuszek. Tutaj także plany pokrzyżował COVID, który uniemożliwił wolontariuszom z Fundacji Kronenberga Citi Handlowego udział w evencie. Samą działkę podzieliliśmy na trzy sektory, w każdym z nich posadziliśmy po kilka gatunków drzew, z jednym dominującym. Działkę przecina linia wysokiego napięcia – pod nią nie sadziliśmy drzew, a jedynie krzewy.

Posadzone gatunki:

Cis pospolity (Taxus baccata), Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), Grab pospolity (Carpinus betulus), Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), Lipa drobnolistna (Tilia cordata), Wiąz polny (Ulmus minor), Wierzba biała (Salix alba)
Leszczyna pospolita (Corylus avellana)
Las pod patronatem firmy City Handlowy w Warszawie

Co chcesz wyszukać?