TU ROŚNIE

Radia 357

Sezon:

jesień 2022

Lokalizacja:

podlaskie, Suchowola

Obszar:

3.57 ha

TU ROŚNIE

Las Na Zawsze Radia 357

Sezon:

jesień 2022

Lokalizacja:

podlaskie, Suchowola

Obszar:

3.57 ha
„Las Na Zawsze Radia 357” powstał w województwie podlaskim obok miejscowości Suchowola – około 50 km na północ od Białegostoku.

Cała działka ma łączną powierzchnię 4,46 hektara. Podzieliliśmy ją na dwie części. Ogromny, wschodni obszar o łącznej powierzchni 3,57 ha to „Las Na Zawsze Radia 357”. Pozostała, zachodnia część jest Lasem Na Zawsze Suchowola 3.

Teren jest oznaczony jako teren leśny, nawet na zdjęciu satelitarnym wygląda jak las, lecz w rzeczywistości jest to teren po wyrębie. Poprzedni właściciel wyciął drzewa zimą 2021/2022. Zostało jednak sporo młodych dębów i nawet dwa, całkiem spore młodniki: dębowo-brzozowy oraz sosnowy. Obszar pod względem rzeźby terenu jest bardzo urozmaicony, co podkreślają liczne pagórki i zagłębienia.

Przy planowaniu lasu uwzględnialiśmy specyfikę terenu – rosnące już drzewa, rzeźbę terenu i ruszającą już sukcesję naturalną. Działki nie grodziliśmy po granicach, zostawiając trochę przestrzeni, aby zwierzęta mogły się przemieszczać. Na terenie postawiliśmy kilkanaście gniazd ogrodzonych płotem z siatki leśnej – to tam sadziliśmy większość sadzonek, tworząc chronione wyspy bioróżnorodności.

Na kilka dni przed eventem przywieźliśmy sadzonki, które zabezpieczyliśmy przed wysychaniem korzeni.

Na miejscu zgromadziliśmy potrzebne narzędzia, przygotowaliśmy mikoryzę – grzybnię wspierającą sadzonki w ich wzroście, poprzez ułatwienie im pobierania wody i substancji odżywczych z ziemi. Byliśmy gotowi do sadzenia!

Na obszarze „Lasu Na Zawsze Radia 357” posadziliśmy: dęba szypułkowego, lipę drobnolistną, graba pospolitego, klona pospolitego i wiąz szypułkowy. W obniżenia terenu trafił jesion wyniosły, a na górki topola biała. Chociaż sukcesja naturalna działa wyśmienicie to postanowiliśmy ją dosadzić owocodajne drzewa i krzewy: dziką jabłoń, jarzębinę pospolitą, leszczynę pospolitą i trzmielinę pospolitą.

„Las Na Zawsze Radia 357” powstał w dniu 22.10.22 i było to niezwykłe wydarzenie. Nigdy nie obsadziliśmy „na raz” tak dużego obszaru – a tutaj wszystko wydarzyło się w jeden dzień! Trzeba było postawić na organizację i precyzyjny rozdział zadań. Autobusy ze słuchaczami Radia 357 przyjechały punktualnie. Po przemówieniach i rozgrzewce podzieliliśmy ludzi na kilka grup i każda zajęła się „swoim” kawałkiem terenu. Sadziliśmy dosyć gęsto w gniazdach i rzadziej poza nimi. Padający cały czas deszcz nie ułatwiał pracy, ale ją przyspieszał. Nie było stawania, odpoczywania, gadania tylko szybka praca. I udało się. Już przed 15 wszystko było posadzone!

Posadzone gatunki:

Dąb szypułkowy (Quercus robur), Grab pospolity (Carpinus betulus), Jabłoń dzika (Malus sylvestris), Jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), Klon pospolity (Acer platanoides L.), Lipa drobnolistna (Tilia cordata), Topola biała (Populus alba), Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis)
Leszczyna pospolita (Corylus avellana), Trzmielina pospolita (Euonymus europaeus)
Las pod patronatem firmy Radio 357

Co chcesz wyszukać?