Społeczność

Zapraszamy do poznawania lasów. Dzielimy się z Wami wiedzą i naszymi działaniami.

gatunki drzew i krzewów

Oś Świata

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
To drzewo jako dobre i przyjazne sadzono kiedyś w Polsce przy kościołach, kapliczkach, domach, na rozstajach dróg i na terenach podmokłych dla wypędzenia złego i dla ochrony. Rzymianie wierzyli, że jesion odstrasza węże. Zaś w chrześcijaństwie to właśnie wąż stał się symbolem „złego”. Stąd zwyczaj okadzania bydła gałązkami jesionu przed pierwszym wypasem, zatykanie gałązek na dachu domu dla ochrony itp.

czytaj więcej »
gatunki drzew i krzewów

Wyjątkowe drzewo – Olsza czarna

Olsza czarna (Alnus glutinosa) zwana też olchą pod wieloma względami jest drzewem wyjątkowym. Przede wszystkim zasiedla specyficzne tereny związane z wodą – stawami, jeziorami, rzekami, strumieniami, terenami podtapianymi i bagnami. Trzeba też przyznać, że jej wyjątkowość związana jest z tym, że nie należała do drzew lubianych przez naszych przodków. Trochę się jej bali, wręcz unikali… Czy słusznie?

czytaj więcej »
gatunki drzew i krzewów

Żyzna buczyna karpacka

Buczyna karpacka to zbiorowisko tworzące malowniczy cienisty las z przewagą buka pospolitego. Buk w rejonie koron tworzy w tym lesie silne zwarcie. To szczególnie piękny

czytaj więcej »
gatunki drzew i krzewów

Dobry opiekun – Klon pospolity

Klon pospolity (Acer platanoides) To jedno z łatwiejszych do rozpoznania drzew rodzimych po liściach – bardzo dużych i charakterystycznych. Mogą mieć nawet 20-25 centymetrów średnicy

czytaj więcej »
gatunki inwazyjne

Leśna inwazja obcych (cz. 2.)

W części pierwszej opisane zostały wybrane gatunki inwazyjne szczególnie groźne dla żyznych i wilgotnych siedlisk lasów mieszanych, a także grądów, łęgów i olsów. W drugiej części zaprezentowane zostaną te, które stanowią zagrożenie zwłaszcza dla siedlisk mniej żyznych i bardziej suchych. Warto tu oczywiście podkreślić, że wiele z gatunków inwazyjnych ma szerokie spektrum występowania i doskonale sobie radzi (jako uniwersalne) na bardzo różnych siedliskach.

czytaj więcej »
gatunki inwazyjne

Leśna inwazja obcych (cz. 1.)

Ostatnimi czasy nasze lasy i ich rodzime gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych spotykają się z zagrożeniem niezwykłym, niespotykanym w poprzednich wiekach. Zagrożenie to wynika z inwazji gatunków pochodzących z innych krajów, a nawet kontynentów, określanych skrótem – IGO (inwazyjne gatunki obce).

czytaj więcej »
gatunki drzew i krzewów

Arkadyjski symbol

Buk pospolity (Fagus sylvatica) „Pod rozłożystych buków spoczywając cieniem…” napisał Wergiliusz. Opiewał piękno dobrych, opiekuńczych buków rosnących na wolnej przestrzeni, jednych z piękniejszych europejskich drzew.

czytaj więcej »
gatunki drzew i krzewów

Mocarny białodrzew

Topola biała (Populus alba) to jedno z piękniejszych wizualnie drzew rodzimych. Niestety jest zaszufladkowane do gorszej kategorii ze względu na nazwę rodzajową – topola. Czy

czytaj więcej »
dziedzictwo przyrodnicze

Dojrzałe lasy

Fundacja Las Na Zawsze podjęła kroki zmierzające do ochrony istniejących, dojrzałych lasów, w których nie będzie prowadzona żadna działalność gospodarcza. Lasy te będą naturalnymi zbiorowiskami

czytaj więcej »

Zapisz się do naszego leśnego newslettera

Co chcesz wyszukać?